Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bestwinie

 

Bestwina, ul. Szkolna 11

     43-512 Bestwina

      tel.: 032 21 571 21

fax: 32 214 13 73

e-mail: bestwina.zsp@gmail.com

 

Dyrektor: mgr Agata Rak

Wicedyrektorzy:  mgr Małgorzata Zawiła

                              mgr Eleonora Ochman

Zapraszamy:

Przedszkole Publiczne

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Kantego

Gimnazjum
im. Jana Pawła II

Dziennik elektroniczny

Orlik

  

 

Dyrektor ZSP Bestwina informuje, że w dniu 24 września Rada Rodziców po przeanalizowaniu ofert ustaliła, że dobrowolne ubezpieczenie dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej kontynuowane będzie w PZU.

Dobrowolna składka wynosi, dla:

a.    Przedszkola – 44,00 zł.

b.    Szkoły podstawowej – 56,00 zł.

Prosimy o dokonanie wpłat u wychowawców klas do dnia 6 października.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia:

Ulotka dla rodziców PP Bestwina      Ulotka dla rodziców SP Bestwina


   

 

Licznik odwiedzin

 

Webmaster:
Agata Karaś